UCHWAŁA NR 28/2018 XXXVIII OSWZL

 

UCHWAŁA NR 28/2018


XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 24 marca 2018 r.

 

w sprawie: wyboru Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach

 

XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt. 8 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1708), uchwala co następuje:

§1

1. XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach dokonał wyboru 86 Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach VIII kadencji, w tym 72 lekarzy i 14 lekarzy dentystów w osobach:

1. Antosz Zbigniew lekarz
2. Bajor Monika lekarz
3. Barańska Maria lekarz
4. Bera Jacek lekarz
5. Biniszkiewicz Tomasz lekarz
6. Błażelonis Adam lekarz
7. Bon-Bałazińska Joanna lekarz
8. Brodala Leszek lekarz
9. Cebula-Byrska Ilona lekarz
10. Czecior Eugeniusz lekarz
11. Danik Andrzej lekarz
12. Darocha Zbigniew lekarz
13. Dąbal Mirosław lekarz
14. Dolczak Ludmiła lekarz
15. Dosiak Małgorzata lekarz
16. Drozd Wojciech lekarz
17. Dugiełło Maciej lekarz
18. Fischer Ireneusz lekarz
19. Frycz Jan lekarz
20. Gałązka Andrzej lekarz
21. Gawron Jacek lekarz
22. Gładkiewicz Antoni lekarz
23. Głowacka-Kareł Joanna lekarz
24. Gomoliński Marek lekarz
25. Grzesiak-Kubica Ewa lekarz
26. Hadasik Franciszek lekarz
27. Hildebrandt Marek lekarz
28. Jasiński Andrzej lekarz
29. Jurewicz-Bartczak Antonina lekarz
30. Kolebacz Bodgan lekarz
31. Kolny Marcin lekarz
32. Kołacz Jacek lekarz
33. Konieczny Dariusz lekarz
34. Kopczyńska Barbara lekarz
35. Kopyta Ilona lekarz
36. Kotrys Krzysztof lekarz
37. Kowalski Tomasz lekarz
38. Kozina Janusz lekarz
39. Kozioł Wacław lekarz
40. Kożuch Sławomir lekarz
41. Kubicka Krystyna lekarz
42. Kuboszek Cezary lekarz
43. Lis-Święty Anna lekarz
44. Marczyński Antoni lekarz
45. Matuszewski Wojciech lekarz
46. Mąka Bogusław lekarz
47. Nitecki Krzysztof lekarz
48. Nowak Anna lekarz
49. Opalińska Barbara lekarz
50. Pieniążek Jerzy lekarz
51. Pieniążek Tomasz lekarz
52. Podwińska Ewa lekarz
53. Potempa Tomasz lekarz
54. Przybyło Jacek lekarz
55. Siemianowicz Krzysztof lekarz
56. Sobol-Milejska Grażyna lekarz
57. Sojka-Kowalska Tatiana lekarz
58. Staszewska-Kwak Anna lekarz
59. Szewc Adam lekarz
60. Szostak Robert lekarz
61. Teodorowicz-Rachuba Bogna lekarz
62. Tiszler Adam lekarz
63. Wawrzyczek Maciej lekarz
64. Wiąk Zbigniew lekarz
65. Widziszowska Agnieszka lekarz
66. Więcek Sabina lekarz
67. Wojtaszek Henryk lekarz
68. Wołkowski Janusz lekarz
69. Wrocławska Beata lekarz
70. Wyganowska-Kapryan Anna lekarz
71. Zajusz Aleksander lekarz
72. Ziomek Mariusz lekarz

1. Brawańska-Gołuch Joanna lekarz dentysta
2. Charciarek Urszula lekarz dentysta
3. Dawiec Grzegorz lekarz dentysta
4. Faltus Krystyna lekarz dentysta
5. Frelich Henryk lekarz dentysta
6. Koziarz Aleksandra lekarz dentysta
7. Lubaś-Nitecka Barbara lekarz dentysta
8. Mazur Marcin lekarz dentysta
9. Niedzielska Iwona lekarz dentysta
10. Rosak Przemysław lekarz dentysta
11. Rój Rafał lekarz dentysta
12. Skaba Dariusz lekarz dentysta
13. Stańczyk-Franiel Anna lekarz dentysta
14. Stefański Władysław lekarz dentysta

2. Cztery mandaty przypadające lekarzom oraz pięć mandatów przypadających lekarzom dentystom pozostają nieobsadzone do czasu wyboru w trakcie VIII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz                                                                            Przewodniczący
XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-                         XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy                                            Wyborczego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś                                                                     Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2018-03-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-04-30
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-04-30
Ilość odsłon artykułu 1330