OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKW W SPRAWIE WYGAŚNIĘCIA MANDATU Z DNIA 03.04.2015

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 3 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie: wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy dr Ewy Włoszczyńskiej


Na podstawie §45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., obwieszcza się, co następuje:

§1
Stwierdza się, że wygasł mandat delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy dr Ewy Włoszczyńskiej w związku ze zrzeczeniem się mandatu delegata na OZL.

 


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski
 

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2015-04-03
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-04-08
Ilość odsłon artykułu 3614