UCHWAŁA Nr 51/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 51/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 czerwca 2014 r.

 

w sprawie: wyboru Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów

 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt b) Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia:

§1

Powołać dr Dorotę Rzepniewską na stanowisko Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

              Sekretarz                                                                                                Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                               Okręgowej Rady Lekarskiej


          Krystian Frey                                                                                  Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-06-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-09-20
Ilość odsłon artykułu 4427