UCHWAŁA Nr 17/2015 ORL

UCHWAŁA NR 17/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 maja 2015 r.

 

w sprawie: przystąpienia do przebudowy i modernizacji Domu Lekarza


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708 ze zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem Prezydium ORL w sprawie planowanej przebudowy i modernizacji budynku „Domu Lekarza”, postanawia:

§1

1. Zatwierdzić założenia ogólne prac remontowo-modernizacyjnych Domu Lekarza i przystąpić do przygotowania dokumentacji projektowo – wykonawczej (załącznik nr 1).
2. Upoważnić Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do dalszego działania, w tym dokonywania szczegółowych analiz oraz zawierania niezbędnych umów dotyczących poszczególnych prac remontowo-modernizacyjnych.

§2

Zobowiązać Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do składania półrocznych sprawozdań z postępu prac remontowo-modernizacyjnych oraz wydatkowanych na ten cel środków finansowych.

§3

Nadzór na realizacją niniejszej uchwały powierzyć Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


               Sekretarz                                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                             Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                  Jacek Kozakiewicz

 

 

Załącznik nr 1
do uchwały ORL nr 17/2015
z dnia 13.05.2015r.

 

Założenia ogólne prac remontowo-modernizacyjnych Domu Lekarza

1. Organizacja Archiwum Śląskiej Izby Lekarskiej – poziom -2
- Opróżnienie pomieszczenia magazynowego ze starego sprzętu
- Remont i adaptacja pomieszczenia wymiennikowni i znajdującego się za nim pomieszczenia magazynowego na potrzeby Filii GBL.
- Przeniesienie magazynu Filii GBL do zaadaptowanych pomieszczeń.
- Remont obecnego magazynu ŚIL i pomieszczeń po magazynie Filii GBL oraz
przystosowanie tych pomieszczeń na potrzeby archiwum.
- Zakup i montaż regałów przesuwnych w wyżej wymienionych wszystkich pomieszczeniach.
2. Zmiana organizacji holu w budynku Domu Lekarza – parter
- Umieszczenie tablicy dla uczczenia pamięci lekarzy kresowych zgodnie z decyzją XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.
- Stworzenie naprzeciwko portierni kącika recepcyjnego (skórzane fotele i stolik) oraz stałego miejsca wystawowego dla prac lekarzy artystów Śląskiej Izby Lekarskiej.
- Montaż dwóch luster na filarze naprzeciwko już zamontowanych.
- Doświetlenie portierni poprzez zmianę opraw oświetleniowych.
- Wymiana drzwi do toalet.
- Naprawa lady szatni.
- Malowanie holu.
3. Modernizacja I piętra
- Wymiana stołów i krzeseł.
- Malowanie pomieszczeń.
4. Modernizacja II pietra
- Malowanie pomieszczeń.
- Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń biurowych i toalet oraz drzwi wewnętrznych w księgowości i pokoju 201.
- Poprawa oświetlenia w biurach.
- Zakup szaf na dokumenty.
- Doposażenie w drobny sprzęt biurowy.
- Organizacja kącika recepcyjnego dla lekarzy na korytarzu.
5. Modernizacja III piętra
- Przebudowa sekretariatu po przeniesieniu części dokumentów do archiwum.
- Remont pomieszczeń dla działu Rejestru oraz pozostałych.
- Obudowa ścian w Rejestrze i na korytarzu listwami ochronnymi.
- Organizacja kącika recepcyjnego dla lekarzy spełniającego wysokie wymagania środowiska.
6. Modernizacja IV piętra
- Wymiana paneli na estetyczne i łatwe w utrzymaniu czystości płytki ceramiczne ze względu na znaczne zniszczenie podłóg oraz ich różnorodność w przylegających do siebie pomieszczeniach na czwartym piętrze.
- Malowania ścian w pomieszczeniach po wymianie okien i podłóg.
- Organizacja na korytarzach IV i V piętra kącika recepcyjnego dla lekarzy.
7. Audytorium
- Modernizacja systemu audio i systemu video.
- Montaż nagłośnienia koncertowego i oświetlenia scenicznego.
- Usprawnienie klimatyzacji.
- Malowanie audytorium.
8. Inne prace remontowe
- Wymiana okien, które nie zostały jeszcze wymienione, przy założeniu, że współczynnik przenikania ciepła nowych okien będzie wynosił około 1,0W/(m2xK).
- Wymiana parapetów zewnętrznych ustawionych pod odpowiednim kątem, zapewniającym szczelność i prawidłowe odprowadzanie wód opadowych
nie generujące zacieków na ścianach budynku.
- Modernizacja klatki schodowej
- Urządzenie Klubu Lekarza (na bazie części pomieszczenia 010).
9. Prace remontowe poprawiające wizerunek budynku Domu Lekarza
- Wykonanie podjazdu do budynku jako zakończenie prac remontowych.
- Odnowienie okładzin portyku.
- Odnowienie malowań ścian zewnętrznych przy wejściu głównym budynku (w miejscach widocznych zacieków).
- Malowanie klatki schodowej i korytarzy.
10. Klimatyzacja centralna w budynku
11. Rozważenie rozbudowy budynku
12. Stworzenie przyjaznego otoczenia wokół budynku Domu Lekarza
- Wymianę pomieszczenia dla pracowników technicznych na parkingu, które funkcjonuje od 1995 r.
- Stworzenie na parkingu skweru z pomnikiem Hippokratesa oraz ławeczkami wokół niego, przeznaczonymi dla użytkowników Domu Lekarza.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-05-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-07-02
Ilość odsłon artykułu 3316