UCHWAŁA Nr 91/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 91/2015
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 marca 2015 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup serwisu Prawo i Zdrowie
dla lekarzy

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 69.400 zł netto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100) – ze środków budżetowych - na zakup serwisu Prawo
i Zdrowie dla lekarzy Wydawnictwa Wolters Kluwer.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Skarbnik                                                                                             Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jerzy Rdes                                                                                    Jacek Kozakiewicz 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-03-25
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-05-03
Ilość odsłon artykułu 3632