UCHWAŁA Nr 266/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 266/2013

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 21 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie: udzielenia rekomendacji lekarzom ubiegającym się o wpis na listę lekarzy sądowych

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach działając na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15.06.2007 r. o lekarzu sądowym, zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010) podjęło uchwałę następującej treści:

§1

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach udziela rekomendacji do pełnienia funkcji lekarza sądowego lekarzom wymienionym w Załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Stwierdza się, że lekarze wymienieni w załączniku do niniejszej uchwały spełniają warunki wymagane od kandydatów na lekarza sądowego jakie przewidziane są w ustawie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Sekretarz                                                                                              Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                                              Jacek Kozakiewicz
 

 

 

 

załącznik nr 1
do uchwały Prezydium ORL Nr 266/2013
z dnia 21.08.2013 r.

 

 

LISTA LEKARZY REKOMENDOWANYCH NA STANOWISKO
LEKARZA SĄDOWEGO

 


Dla Sądu Okręgowego w Gliwicach:

1. Andrzej Kucharski

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-08-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-10-22
Ilość odsłon artykułu 5741