UCHWAŁA Nr 12/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 12/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 lutego 2014 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia
8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych
komisji problemowych ORL w Katowicach.

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach działając na podstawie § 11 ust. 3 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach uchwalonego przez XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r., uchwala co następuje:

§1
Zmienia się postanowienia z §1 uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach w następujący sposób:

1) W §1 pkt 1 wykreśla się ze składu Komisji ds. Rejestrów Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z Zagranicą: Marka Hildebrandta, Jerzego Moskala
2) W §1 pkt 2 powołuje się do składu Komisji ds. Etyki Lekarskiej Krzysztofa Siemianowicza
3) W §1 pkt 15 powołuje się do składu Komisji ds. Kultury: Elżbietę Janowską-Drong, Elżbietę Mularską, Krzysztofa Jarczoka
4) W § 1 pkt 16 powołuje się do składu Komisji ds. Emerytów i Rencistów: Weronikę Siwiec, Marcelego Wołczyńskiego
5) W §1 pkt 17 powołuje się do składu Komisji ds. Młodych Lekarzy: Karinę Bartoszek, Magdalenę Kozicką, Annę Markowicz, Annę Skibę, Marcina Witę, Katarzynę Śmiłowską, Paulinę Ślosarek
6) W § 1 pkt 19 powołuje się do składu Komisji Historycznej Krzysztofa Brożka
7) W § 1 pkt 20 powołuje się do składu Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego: Teresę Bieńko, Jolantę Rynowską-Wiśniewską

§2
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§3
Ustalić tekst jednolity uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                
               Sekretarz                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                       Jacek Kozakiewicz
 

 

Załącznik Nr 1
do uchwały ORL Nr 12/2014
z dnia 12 lutego 2014 r.


Tekst jednolity uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych
komisji problemowych ORL w Katowicach

UCHWAŁA Nr 4/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 8 stycznia 2014 r.

 

w sprawie: wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych
ORL w Katowicach.


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach działając na podstawie §11 ust. 3 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach uchwalonego przez XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r., uchwala co następuje:

§1

Okręgowa Rada Lekarska powołuje następujące osoby na stanowisko przewodniczącego stałych komisji problemowych ORL oraz ich składy osobowe:

1) Komisja ds. Rejestrów Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z Zagranicą
Przewodniczący: Wojciech Marquardt
Jacek Kocot, Dariusz Dobosz, Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat,
Leszek Jagodziński, Andrzej Siudyka, Grzegorz Wyrobiec, Paweł Gucze, Krystyna Faltus,
Monika Bajor, Jarosław Markowski, Grzegorz Dawiec, Wojciech Gawlicki, Maria Hoinkis,
Adam Tiszler, Beata Poprawa, Marek Gmerczyński, Oksana Krawczuk

2) Komisja ds. Etyki Lekarskiej
Przewodniczący: Jarosław Markowski
Danuta Korniak, Wojciech Drozd, Urszula Urbanowicz, Ilona Cebula-Byrska, Elżbieta Smętek, Mariusz Byrski, Urszula Zimoń, Krzysztof Szczechowski, Wanda Wenglarzy-Kowalczyk, Monika Bajor, Rafał Leszczyński, Stanisław Wencelis, Andrzej Muras,
Gabriela Muś, Olga Olechnowicz, Jan Kłopotowski, Maria Brzezińska-Musioł,
Jacek Gawron, Jan Hliniak, Krzysztof Siemianowicz

3) Komisja Finansowa
Przewodniczący: Jan Cieślicki
Leszek Jagodziński, Paweł Gruenpeter, Marek Gmerczyński, Maria Janusz, Anna Glińska,
Wojciech Marquardt, Norbert Prudel

4) Komisja ds. Informacji, BIP i Strony Internetowej
Przewodniczący: Andrzej Postek
Rafał Kiełkowski, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Alina Stępnik-Mardzyńska, Krzysztof Szczechowski, Karolina Kołodziejczyk, Janusz Michalak, Żywisław Mendel

5) Komisja ds. Konkursów
Przewodniczący: Janusz Heyda
Leszek Jagodziński, Jacek Kocot, Dariusz Dobosz, Jacek Olender, Tomasz Pieniążek,
Marek Potempa, Zygmunt Szwed, Krystian Frey, Maciej Kondracki, Andrzej Pluta,
Monika Bajor, Adam Tiszler, Beata Poprawa, Jerzy Rdes, Krzysztof Szczechowski,
Marek Gmerczyński

6) Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego
Przewodniczący: Halina Borgiel-Marek
Mirosława Rogal, Jolanta Janowska-Fabianowicz, Ewa Wiązania-Gacek, Grzegorz Wyrobiec,
Maciej Kubicz, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Alina Stępnik-Mardzyńska, Bogdan Marek,
Andrzej Siudyka, Janusz Michalak, Monika Bajor, Jacek Kocot, Jacek Gawron, Dariusz Dobosz, Adam Jurczak, Jacek Olender, Marek Potempa, Wanda Molenda, Dariusz Skaba,
Grzegorz Dawiec, Andrzej Kondracki, Krzysztof Szczechowski, Iwona Rogala-Poborska,
Ewa Paszek, Michał Zyska, Anna Wąsek, Marek Gmerczyński, Jan Miczek, Iwona Niedzielska, Anna Pikiewicz-Koch, Tomasz Duda, Beata Gola-Wałek, Jerzy Rdes, Tomasz Romańczyk

7) Komisja ds. Przekształceń, Pracy i Płacy oraz Kontaktów ze Związkami Zawodowymi
Przewodniczący: Janusz Milejski
Wiesław Jurkowski, Sławomir Święchowicz, Iwona Kielan – Postek

8) Komisja ds. Kontaktów z NFZ
Przewodniczący: Jerzy Pieniążek
Leszek Jagodziński, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Alina Stępnik-Mardzyńska,
Andrzej Siudyka, Grzegorz Wyrobiec, Paweł Gucze, Krystyna Faltus, Monika Bajor,
Jarosław Markowski, Grzegorz Dawiec, Wojciech Gawlicki, Maria Hoinkis, Adam Tiszler,
Beata Poprawa, Marek Hildebrandt, Marek Gmerczyński, Jerzy Moskal, Jacek Olender

9) Komisja Zdrowia Publicznego oraz Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu
Przewodniczący: Marek Potempa
Aleksandra Sommerlik-Biernat, Alina Stępnik-Mardzyńska, Jarosław Markowski,
Halina Hiltawska, Barbara Tabin, Urszula Urbanowicz, Krzysztof Szczechowski

10) Komisja Legislacyjna
Przewodniczący: Mieczysław Dziedzic
Anna Lis-Święty, Gabriela Muś

11) Komisja Prywatnych Praktyk
Przewodniczący: Rafał Kiełkowski
Małgorzata Dosiak, Jacek Kocot, Beata Gola-Wałek, Zygmunt Szwed, Beata Poprawa,
Maria Hoinkis, Barbara Opalińska, Adam Tiszler

12) Komisja Socjalno-Bytowa
Przewodniczący: Krystian Frey
Józefa Niemcewicz, Irena Utrata, Janina Bić-Szudak, Marianna Dudkiewicz-Koryczan,
Wacław Kozioł, Barbara Tabin, Halina Hiltawska, Katarzyna Bąk-Drabik, Rafał Leszczyński,
Ewa Ptak-Urantówka

13) Komisja Stomatologiczna
Przewodniczący: Rafał Kiełkowski
Aleksandra Sommerlik-Biernat, Alina Stępnik-Mardzyńska, Norbert Prudel, Krystyna Faltus,
Adam Jurczak, Dariusz Skaba, Grzegorz Dawiec, Ewa Paszek, Maria Hoinkis, Anna Wąsek,
Iwona Niedzielska, Halina Borgiel-Marek, Jerzy Moskal, Barbara Goering-Pierożek, Wiesława Dulęba

14) Komisja Sportu i Rekreacji
Przewodniczący: Jerzy Pabis
Janusz Michalak

15) Komisja ds. Kultury
Przewodniczący: Grzegorz Góral
Krystyna Faltus, Norbert Prudel, Jacek Kocot, Rafał Sołtysek, Stanisław Mysiak, Maciej Kondracki, Jadwiga Iwańska, Grzegorz Iwański, Krzysztof Szczechowski, Ewa Paszek,
Alicja Wrzoł, Andrzej Hanuszewski, Elżbieta Stańkowska, Jerzy Pabis, Bartłomiej Kiszka,
Jan Kłopotowski, Wojciech Bednarski, Eugeniusz Depta, Krystyna Skupień, Bogumiła Żołędziowska-Galas, Artur Przybyłowski, Lidia Netczuk, Krystyna Bojanowska, Bibiana Sobczyk, Magdalena Gawron-Kiszka, Stefan August, Aleksandra Hładoń, Jacek Kozakiewicz, Elżbieta Janowska-Drong, Elżbieta Mularska, Krzysztof Jarczok

16) Komisja ds. Emerytów i Rencistów
Przewodniczący: Irena Utrata
Józefa Niemcewicz, Janina Bić-Szudak, Marianna Dudkiewicz-Koryczan, Anna Glińska,
Weronika Siwiec, Marceli Wołczyński

17) Komisja ds. Młodych Lekarzy
Przewodniczący: Rafał Sołtysek
Ewa Wiązania-Gacek, Ewa Włoszczyńska, Szymon Dziedzic, Wojciech Maruszczyk,
Rafał Kiełkowski, Karolina Kołodziejczyk, Katarzyna Wyskida, Anna Aksamit, Mateusz Stolarz, Szymon Gacek, Karina Bartoszek, Magdalena Kozicka, Anna Markowicz, Anna Skiba, Marcin Wita, Katarzyna Śmiłowska, Paulina Ślosarek

18) Komisja Organizacyjna
Przewodniczący: Danuta Korniak
Rafał Kiełkowski, Jerzy Rdes, Grzegorz Góral, Aleksandra Sommerlik–Biernat

19) Komisja Historyczna
Przewodniczący: Stanisław Mysiak
Andrzej Hanuszewski, Michał Michalski, Michał Szwarc, Norbert Prudel, Jarosław Markowski, Zygmunt Szwed, Lesław Jóźków, Mieczysław Dziedzic, Krzysztof Brożek

20) Zespół ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego
Przewodniczący: Ryszard Szozda
Jarosław Markowski, Dorota Orłowska, Andrzej Postek, Gabriela Muś, Jacek Kocot,
Urszula Urbanowicz, Teresa Bieńko, Jolanta Rynowska-Wiśniewska

 

 


§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


               Sekretarz                                                                              Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                    Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-02-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-11
Ilość odsłon artykułu 4886