UCHWAŁA Nr 312/2016 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 312/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 7 grudnia 2016r.

 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach działając na podstawie uchwały nr 36/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 września 2016r. w sprawie powołania Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej, postanawia:

§1

Uchwalić Regulamin Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej.

§2

Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                   Sekretarz                                                                 Prezes
     Okręgowej Rady Lekarskiej                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

               Krystian Frey                                                     Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-12-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-20
Ilość odsłon artykułu 2401