Zjazd - Zastępcy OROZ

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ
XXVIII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W KATOWICACH
z dnia 28 listopada 2009 r.

o wynikach wyborów na stanowiska Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach


Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885), § 31 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów tych delegatów, § 1 uchwały Nr 1/2009 XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 28.11.2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy obwieszcza się, co następuje:
§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach ogłasza się, że:
Zastępcami Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach na okres kadencji 2009-2013 zostali wybrani:
1. Barańska Maria
2. Bera Jacek
3. Borys Jerzy
4. Chmielak Franciszek
5. Czecior Eugeniusz
6. Darocha Zbigniew
7. Dolczak Ludmiła
8. Donocik Józef
9. Drozd Wojciech
10. Dugiełło Maciej
11. Faltus Krystyna
12. Frycz Jan
13. Gawron Jacek
14. Gładkiewicz Antoni
15. Gomoliński Marek
16. Grzesiak-Kubica Ewa
17. Hadasik Franciszek
18. Hildebrandt Marek
19. Jasiński Andrzej
20. Jurewicz-Bartczak Antonina
21. Kolebacz Bogdan
22. Kolny Michał
23. Konieczny Dariusz
24. Kotrys Krzysztof
25. Kowalski Tomasz
26. Kozina Janusz
27. Krzywiecki Andrzej
28. Kuśka Maria
29. Lubaś-Nitecka Barbara
30. Marek Bogdan
31. Mąka Bogusław
32. Migacz Włodzimierz
33. Opalińska Barbara
34. Orłowska Dorota
35. Paszek Ewa
36. Pieniążek Jerzy
37. Płazak Urszula
38. Smętek Elżbieta
39. Sobol Grażyna
40. Stańczyk-Franiel Anna
41. Stańkowski Andrzej
42. Staszewska-Kwak Anna
43. Stefański Władysław
44. Teodorowicz-Rachuba Bogna
45. Tiszler Adam
46. Wawrzyczek Maciej
47. Wcisło Andrzej
48. Wierzba Włodzimierz
49. Zajusz Aleksander
50. Ziomek Mariusz

Przewodniczący Zjazdu
Janusz Heyda

Przewodniczący Komisji Wyborczej
Stanisław Borysławski

Katowice, dnia 28 listopada 2009 r.

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2009-11-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2009-12-03
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-09-23
Ilość odsłon artykułu 7336