UCHWAŁA Nr 33/2011 ORL

UCHWAŁA Nr 33/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 czerwca 2011 r.

 

w sprawie: powołania Prezesa Zarządu Fundacji Dom Lekarza Seniora

 

Na podstawie §11 ust. 2 Statutu Fundacji Dom Lekarza Seniora z siedzibą w Katowicach Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia:

§1

Powołać Wacława Kozioła (Kozioł) jako Prezesa Zarządu Fundacji Dom Lekarza Seniora.

§2

Prezes Zarządu Fundacji zostaje powołany na czas nieoznaczony.

 

 

 


Zastępca Sekretarza                           Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej              Okręgowej Rady Lekarskiej

Krystian Frey                                      Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-06-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-10-28
Ilość odsłon artykułu 6770