UCHWAŁA Nr 25/2013 ORL

UCHWAŁA NR 25/2013

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
w dniu 12 czerwca 2013 r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.

 

Na podstawie art. 228 pkt. 1 oraz 231 §2 pkt. 3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. nr 90 poz. 1037 z późn. zm) w związku z art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. (Dz.U. Nr 219 poz. 1708) o izbach lekarskich, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, postanawia co następuje:

§1

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. w Katowicach za 2012 rok w osobie:

- Borysławski Stanisław

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


              Sekretarz                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                           Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-06-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-07-14
Ilość odsłon artykułu 6034