UCHWAŁA 398/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 398/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 listopada 2012 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 11.000 zł netto (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) – ze środków budżetowych - na zakup sprzętu:
1) komputera dla GBL O/Katowice
2) komputera dla potrzeb bazy noclegowej w Warszawie
3) mikrofalówki na potrzeby osób korzystających z miejsc noclegowych w bazie noclegowej w Warszawie
4) aparatu fotograficznego dla potrzeb Ośrodka Kształcenia Podyplomowego
5) tabletu na potrzeby biura
6) kolumny dla potrzeb Komisji Kultury - uzupełnienie sprzętu nagłaśniającego.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Sekretarz                                                                                Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                                    Jacek Kozakiewicz
 


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-11-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-01-27
Ilość odsłon artykułu 5370