UCHWAŁA NR 5/2011 XXX OZL

UCHWAŁA NR 5/2011
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 2 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2010.
XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy działając na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 219 poz. 1708) postanawia:

 

§1
Zatwierdzić sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej za 2010 rok, stanowiące załącznik nr 1 niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz                                                         Przewodniczący
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy               XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Aleksandra Sommerlik-Biernat                     Jarosław Markowski

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2011-04-02
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-24
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-06-24
Ilość odsłon artykułu 7007