APEL NR 1 XXXVI OZL - w sprawie poszerzenia składu rady oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

 Apel nr 1/2016
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 9 kwietnia 2016 r.


w sprawie poszerzenia składu rady oddziałów wojewódzkich
Narodowego Funduszu Zdrowia


XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do nowelizacji przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i poszerzenia składu rady oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o dwóch członków – lekarza oraz lekarza dentystę powoływanych spośród kandydatów zgłaszanych przez właściwe okręgowe rady lekarskie, bez względu na liczbę działających na terenie województwa okręgowych rad lekarskich.
 

 

                    Sekretarz                                                                                Przewodniczący
 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                             XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                             Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2016-04-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-04-16
Ilość odsłon artykułu 2329