UCHWAŁA Nr 27/2017 ORL

 UCHWAŁA Nr 27/2017

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie: wynagradzania członków OKW za udział w posiedzeniach


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie §15 uchwały KZL Nr 15 z dnia 29.01.2010 r. w sprawie regulaminu Okręgowej Komisji Wyborczej postanawia:

§1

Ustalić wynagrodzenie dla członków OKW uczestniczących w posiedzeniach wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości 150 zł brutto

§2

Do realizacji niniejszej uchwały zobowiązać Głównego Księgowego ŚIL.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 

            Skarbnik                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

          Jerzy Rdes                                                         Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-04-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-06-25
Ilość odsłon artykułu 1672