UCHWAŁA Nr 1418/2018 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 1418/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 października 2018 r.

 

w sprawie: druku plakatów związanych z promocją szczepień

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 168) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach
z dnia 11.04.2018r. (uchwała ORL nr 27/2018), włączając się do działań podjętych przez OIL w Warszawie, postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na druk plakatów związanych z promocją szczepień przeznaczając
na ten cel kwotę do wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


              Skarbnik                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jan Cieślicki                                                                         Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-10-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-12-09
Ilość odsłon artykułu 731