UCHWAŁA Nr 38/2013 ORL

UCHWAŁA Nr 38/2013

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 września 2013 r.

 

w sprawie: zwołania XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu
Lekarzy w Katowicach.

 


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.
2009 r., nr 219, poz. 1708) Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia:

§1

Zwołać XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach
w dniach 7-8 grudnia 2013 r.

§2

Do realizacji uchwały zobowiązuje się Dyrektora Biura ŚIL.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

               Sekretarz                                                                                          Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

          Andrzej Postek                                                                              Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-09-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-10-19
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2013-10-19
Ilość odsłon artykułu 7308