UCHWAŁA Nr 68/2018 Prezydium ORL

   UCHWAŁA Nr 68/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 stycznia 2018 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016r. poz. 522), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 125) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
1. „Medical education – skuteczne nauczanie w medycynie cz. 1”, które odbędzie się
24.04.2018r.
2. „Umiejętność prezentacji i autoprezentacji na międzynarodowych medycznych
spotkaniach i konferencjach naukowych”, które odbędzie się 6.03.2018r.
3. „Jak zaistnieć w międzynarodowych medycznych towarzystwach naukowych
oraz umiejętność prezentacji i autoprezentacji na międzynarodowych medycznych
spotkaniach i konferencjach naukowych”, które odbędzie się 22.05.2018r.
4. „Jak zaplanować medyczne spotkanie naukowe, warsztaty, małą konferencję”, które
odbędzie się 27.04.2018r.
5. „Nagłe stany zagrożenia życia w stomatologii. Część I”, który odbędzie się
21.02.2018r.
6. „Nagłe stany zagrożenia życia w stomatologii. Część II”, który odbędzie się
14.03.2018r.
7. „Nagłe stany zagrożenia życia w stomatologii. Część III”, który odbędzie się
4.04.2018r.
8. „Pacjent dobrze poinformowany”, który odbędzie się 27.02.2018r.
9. „Zarządzanie projektami/przedsiewzięciami medycznymi – podstawy. Jak planować,
by wygrać (z czasem, stresem i budżetem).”, który odbędzie się 5.06.2018r.
10. „Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych u dzieci”, „Zespół Lemierre'a –
zapomniana choroba”, „Choroba kociego pazura”, który odbędzie się 25.01.2018r.
11. „Ciekawe przypadki kliniczne w neurologii”, który odbędzie się 24.02.2018r.
12. „Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia”, który odbędzie się 21.02.2018r.
13. „Wizerunek osobisty, wizerunek lekarza. Jak Cię widzą, tak Cię piszą – jak żyć
bez maski i cieszyć się szacunkiem.”, który odbędzie się 18.05.2018r.
14. „Lekarz lekarzom: stres nigdy nie jest przyjacielem. Stres w życiu zawodowym
lekarza – sytuacje trudne i strategie obronne.”, który odbędzie się 9.03.2018r.
15. „Lekarz lekarzom: wypalenie zawodowe – złożony problem. Strategie
przeciwdziałania, powrót do zdrowia i pracy.”, który odbędzie się 6.04.2018r.
16. „Szkolenia wyjazdowe do szpitali dr Ortoli”, które odbędą się 1.02-30.06.2018r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2

Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3

Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

              Sekretarz                                                              Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                  Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-01-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-19
Ilość odsłon artykułu 1168