UCHWAŁA Nr 40/2011 ORL

UCHWAŁA Nr 40/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 września 2011 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia inwestycji – „modernizacja sali 010”


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na podstawie art. 5 pkt 23 oraz art 25 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009, nr 219, poz. 1708) , po zapoznaniu się z wnioskiem prezydium i opinią zespołu powołanego dla oceny ofert dot. inwestycji – „ modernizacja sali 010” postanawia:

§1

Zatwierdzić przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „modernizacja sali 010”.

§2

Zatwierdzić preliminarz wydatków przeznaczanych na realizację inwestycji wymienionej w §1 na kwotę 109.000 zł

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Biura ŚIL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Sekretarz                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej             Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                  Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-09-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-10-25
Ilość odsłon artykułu 6404