UCHWAŁA Nr 39/2017 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 39/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 8 lutego 2017 r.

 

w sprawie: przekazania środków finansowych na dofinansowanie obchodów 100-lecia
śmierci dr W. Biegańskiego

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016r., poz. 522) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

1. Przekazać środki finansowe na pokrycie kosztów:
- zakupu 75 egzemplarzy albumu ”Światło w medycynie” do wysokości 3150 zł
- noclegu polonii medycznej w Domu Pielgrzyma w Częstochowie do wysokości 3890 zł
w związku z 100-leciem śmierci dr Władysława Biegańskiego, które odbędą się w dniach 6-8 kwietnia 2017r.
2. Koszty, o których mowa w pk. 1 zostaną pokryte na podstawie faktur.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Skarbnik                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jerzy Rdes                                                      Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-02-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 1837