STANOWISKO w sprawie: poparcia działań lekarzy weterynarii.

 STANOWISKO

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 października 2016r.

 

w sprawie: poparcia działań lekarzy weterynarii.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach popiera starania, organizowane przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną, których celem jest zmiana wizerunku lekarza weterynarii, ratowanie Inspekcji Weterynaryjnej przed jej likwidacją oraz utrzymanie dotychczasowego, wymaganego wykształcenia dla inspektorów na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym. Takie działania stanowią gwarancję, że kontrole jakości żywności pochodzenia zwierzęcego będą nadzorowane przez osoby posiadające właściwe przygotowanie.

 


              Sekretarz                                                           Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                               Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                               Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-10-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-20
Ilość odsłon artykułu 3272