UCHWAŁA Nr 43/2012 ORL

UCHWAŁA Nr 43/2012Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 października 2012 r.

 

w sprawie: ustalenia parytetu wyborczego delegatów na okręgowe zjazdy lekarzy
VII kadencji.

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie §13 ust. 1 pkt. 2 i §14 ust. 1 uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, uchwala co następuje:

§1

1. W rejonie wyborczym dokonuje się wyboru spośród członków tego rejonu wyborczego 1 delegata na 41 lekarzy.

2. Jeżeli w wyniku podzielenia liczby członków rejonu wyborczego przez 41, reszta z dzielenia przewyższa liczbę 0,5 ilość mandatów przypadająca na dany rejon wyborczy może być zwiększona o dodatkowego kandydata.

§2

Minimalną liczbę członków rejonu wyborczego ustala się na 41, natomiast maksymalną na 3000.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                Sekretarz                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej

           Andrzej Postek                                               Jacek Kozakiewicz

 

 

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-10-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-01-26
Ilość odsłon artykułu 5703