UCHWAŁA NR 6/2018 XXXVIII OSWZL

 

UCHWAŁA NR 6/2018


XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 23 marca 2018 r.

 


w sprawie: ustalenia liczby członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach

 


XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt. 6 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168) oraz §12 ust. 1 i §15 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29.01.2010 r., uchwala co następuje:

§1

Członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach VIII kadencji wybierani są w liczbie 44, w tym 35 lekarzy i 9 lekarzy dentystów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Sekretarz                                                                            Przewodniczący
XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-                         XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy                                            Wyborczego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś                                                                     Rafał Kiełkowski

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2018-03-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-04-30
Ilość odsłon artykułu 915