UCHWAŁA Nr 23/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 23/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: wyboru Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie § 18 ust. 1 lit. b) Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

Wybrać dr Dorotę Rzepniewską na stanowisko Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

              Sekretarz                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-04-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-01
Ilość odsłon artykułu 1125