UCHWAŁA Nr 42/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 42/2014

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 maja 2014 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
do zawarcia porozumienia z Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach

 

Działając na podstawie art. 5 pkt 13,19,22 oraz art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 r, nr 219, poz. 1708) Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach uchwala co następuje:

§1

Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia porozumienia z Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach przy współudziale Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w przedmiocie prowadzenia przez przyszłych lekarz i lekarzy dentystów działających w ramach samorządu studenckiego ŚUM różnych form pomocy dla lekarzy i lekarzy dentystów - członków Śląskiej Izby Lekarskiej i ich rodzin.

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć sekretarzowi Okręgowej Rady Lekarskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

              Sekretarz                                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                              Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                                  Jacek Kozakiewicz

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-05-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-07-13
Ilość odsłon artykułu 4603