UCHWAŁA Nr 7/2017 OKW w sprawie: sporządzenia i zamknięcia listy kandydatów na delegatów

Uchwała nr 7/2017
Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 15 maja 2017 r.


w sprawie: sporządzenia i zamknięcia listy kandydatów na delegatów


Okręgowa Komisja Wyborcza, na podstawie §3 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu okręgowej komisji wyborczej stanowiącego załącznik do uchwały nr 15 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu okręgowej komisji wyborczej, §18 ust. 4 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych będącego załącznikiem do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz §5 Regulaminu przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych będącego załącznikiem do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., postanawia:


§1
1. Sporządzić i zamknąć listy kandydatów na delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych.
2. Ostateczne listy kandydatów na delegatów stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Opublikować listy kandydatów na delegatów na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej oraz udostępnić w siedzibie Izby – w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49A.


§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                   Sekretarz                                                                     Przewodniczący
 Okręgowej Komisji Wyborczej                                        Okręgowej Komisji Wyborczej

           Marek Gmerczyński                                                      Stanisław Borysławski
 

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2017-05-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-05-31
Ilość odsłon artykułu 1454