UCHWAŁA Nr 8/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA NR 8/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 stycznia 2016r.

 

w sprawie: upoważnienia dla Prezesa ORL

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach na podstawie art. 5 pkt. 13,14,19 i 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz. 1708), zgodnie z uchwałą nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, kierując się koniecznością usprawnienia procesu decyzyjnego w sprawach związanych z modernizacją i przebudową „Domu Lekarza”, po wysłuchaniu opinii skarbnika i Przewodniczącego Komisji Finansowej ORL, postanawia

§1

1. Upoważnić Kol. Jacka Kozakiewicza – Prezesa ORL w Katowicach do samodzielnego podejmowania decyzji w przedmiocie zawierania umów i dokonywania zakupów związanych z przyjętym przez Prezydium ORL programem modernizacji i remontu Domu Lekarza, których jednorazowa wysokość nie przekracza kwoty 50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

             Skarbnik                                                                                     Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

          Jerzy Rdes                                                                                 Rafał Kiełkowski
  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2016-01-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-08
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2016-05-08
Ilość odsłon artykułu 3562