UCHWAŁA NR 12/2014 XXXIV OZL

UCHWAŁA Nr 12/2014

XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie: uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

 

Na podstawie art.24 pkt. 5 lit. a ustawy dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(Dz.U. 2009 Nr 219, poz. 1708) Okręgowy Zjazd lekarzy w Katowicach uchwala,
co następuje:

§1

Przyjmuje się Regulamin Okręgowej Rady Lekarskiej, stanowiący załącznik do uchwały.

§2

Traci moc uchwała nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 27.03.2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 
                     Sekretarz                                                                                    Przewodniczący
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                            XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2014-04-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-19
Ilość odsłon artykułu 5053