UCHWAŁA Nr 65/2019 ORL

UCHWAŁA NR 65/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
w dniu 26 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: udzielenia Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach upoważnienia do wykonywania uprawnień przypisanych w Kodeksie spółek handlowych jedynemu wspólnikowi spółki z ograniczona odpowiedzialnością
 

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 156 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.), art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 965), postanawia, co następuje:

§1

Upoważnić Tadeusza Urbana - Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do wykonywania uprawnień przysługujących Śląskiej Izbie Lekarskiej jako jedynemu wspólnikowi w spółce Dom Lekarza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach i podejmowania decyzji w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w roku 2018 zgodnie ze stanowiskiem ORL.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

                 Sekretarz                                                                                   Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                                         Tadeusz Urban
  

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-06-26
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-08
Ilość odsłon artykułu 445