UCHWAŁA Nr 252/2019 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 252/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie: organizacji kampanii informacyjnej „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE”
 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na organizację kampanii informacyjnej „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE” przeznaczając na ten cel kwotę do wysokości 6.000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych).

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

    

             Skarbnik                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                Okręgowej Rady Lekarskiej

          Jan Cieslicki                                                         Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-04-03
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-14
Ilość odsłon artykułu 477