UCHWAŁA Nr 1342/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 1342/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę Lekarską na szkolenie zawodowe

 

W związku z uchwałą Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23.05.2018r. oraz 28.11.2018 r. w sprawie realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego oraz uchwałą Nr 76/18/P-VIII Prezydium NRL z dnia 28.09.2018 r. i uchwałą Nr 20/19/P-VIII Prezydium NRL z dnia 24.01.2019 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego, Prezydium ORL postanawia:

§1

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach rozliczenia kosztów dotacji na szkolenie zawodowe przyznanej uchwałą Nr 76/18/P-VIII Prezydium NRL z dnia 28.09.2018 r.
i uchwałą Nr 20/19/P-VIII Prezydium NRL z dnia 24.01.2019 r.

§2

Nadzór nad niniejszą uchwałą powierza się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

 

                 Sekretarz                                                                            Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                             Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                                   Tadeusz Urban
  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-08-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-16
Ilość odsłon artykułu 340