UCHWAŁA Nr 13/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 13/2014

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 lutego 2014 r.

 

w sprawie: zwołania XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.

 


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.
2009 r., nr 219, poz. 1708) Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia:

§1

Zwołać XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach na dzień 5 kwietnia 2014 r.

§2

Do realizacji uchwały zobowiązuje się Sekretarza ORL oraz Dyrektora Biura ŚIL.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezesowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                
               Sekretarz                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                       Jacek Kozakiewicz
                                                           

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-02-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-11
Ilość odsłon artykułu 5173