UCHWAŁA Nr 1760/2018 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 1760/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 28 listopada 2018 r.

 

w sprawie: zakupu systemu grzewczego

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 7.000 zł brutto (słownie: siedem tysięcy) na zakup systemu grzewczego z przeznaczeniem na salę audytoryjną w obiekcie Dom Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

               Skarbnik                                                             Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jan Cieślicki                                                       Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2018-11-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-01-06
Ilość odsłon artykułu 706