APEL NR 5 XXXIV OZL w sprawie umów uprawniających do wypisywania recept

Apel nr 5
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014 r.
do Ministra Zdrowia

w sprawie umów uprawniających do wypisywania recept

XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie działań w celu doprowadzenia do zmiany przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych poprzez wykreślenie przepisów ustanawiających obowiązek zawarcia przez lekarza lub lekarza dentystę umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych.
 

 
                     Sekretarz                                                                                    Przewodniczący
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                            XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2014-04-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-19
Ilość odsłon artykułu 4208