OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKW O WYNIKACH WYBORÓW DO OSL Z DNIA 07.12.2013

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ
XXXIII OKRĘGOWEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
ZJAZDU LEKARZY W KATOWICACH
z dnia 7 grudnia 2013 r.

o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach

Na podstawie art. 24 pkt 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), §30 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., §1 uchwały Nr 1/2013 XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obrad XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy oraz protokołu komisji skrutacyjnej, obwieszcza się co następuje:
§1
W wyniku przeprowadzonych wyborów członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, ogłasza się, że:
Członkami Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach na okres kadencji 2013-2017 zostali wybrani:
1. lek. Binkiewicz Przemysław
2. lek. Byrski Mariusz
3. lek. Czyrnik Bogusława
4. lek. Dyrda Adam
5. lek. Finik Maciej
6. lek. Flak Maria
7. lek. dent. Górska-Pudlik Elżbieta
8. lek. Grabowski Tomasz
9. lek. Gruca Andrzej
10. lek. dent. Gucze Paweł
11. lek. Hawranek Marek
12. lek. Iwańska Jadwiga
13. lek. Iwański Grzegorz
14. lek. dent. Jachimiak Irena
15. lek. Kielan-Postek Iwona
16. lek. Kies Anna
17. lek. Kocot Jacek
18. lek. Kondracki Maciej
19. lek. dent. Krupiński Józef
20. lek. Mandat Mirosława
21. lek. Miklasińska Jadwiga
22. lek. Miklasiński Daniel
23. lek. Mleczko Wojciech
24. lek. Nasiek-Palka Anna
25. lek. Nasiłowski Władysław
26. lek. Ociepka Bożena
27. lek. Pruszowski Jan
28. lek. Sielańczyk Andrzej
29. lek. Stasiów Andrzej
30. lek. Stefaniak Jarosław
31. lek. Stencel Stefan
32. lek. Szozda Ryszard
33. lek. Tyczyński Andrzej
34. lek. dent. Warmuziński Zenon
35. lek. Włusek Mariusz
36. lek. Wojciechowska-Wieja Anna
37. lek. Zakrzewska Marzena

 

 
Przewodniczący Zjazdu                                                                          Przewodniczący Komisji Wyborczej

    Rafał Kiełkowski                                                                                         Stanisław Borysławski


Katowice, dnia 7 grudnia 2013r.
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2013-12-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-12-09
Ilość odsłon artykułu 4740