APEL NR 7 XXXIV OZL w sprawie projektu prop. zmian system. w ochronie zdrowia

APEL nr 7

XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014r.

do Ministra Zdrowia


w sprawie projektu proponowanych zmian systemowych w ochronie zdrowia

 


XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach apeluje do Ministra Zdrowia o szczegółowe przedstawienie planu wdrożenia i finansowania projektów zapowiedzianych na konferencji prasowej w dniu 21 marca 2014r. zmian systemowych w ochronie zdrowia.
Jednocześnie XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach z uznaniem odnosi się do deklarowanych ułatwień dla pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem choroby nowotworowej.
Podkreślamy jednak, że zwiększenie nakładów przeznaczonych na realizację procedur onkologicznych nie może spowodować ograniczenia dostępu do diagnostyki i leczenia chorych na inne schorzenia.
Podtrzymujemy opinię, że właściwe, zgodne z interesem społecznym zmiany w ochronie zdrowia w Polsce mogą nastąpić jedynie przy odpowiednim zwiększeniu na nią nakładów.
 

 

 
                     Sekretarz                                                                                    Przewodniczący
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                            XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2014-04-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-19
Ilość odsłon artykułu 4219