APEL NR 3 XXXIV OZL w sprawie wyboru lekarza kierującego oddziałem

Apel nr 3
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014 r.
do Ministra Zdrowia

w sprawie wyboru lekarza kierującego oddziałem

XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia o zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
XXXIV OZL w Katowicach uważa, że powierzenie kierowania oddziałem powinno następować w drodze postępowania konkursowego. W komisji konkursowej powinni uczestniczyć: konsultant wojewódzki w danej dziedzinie, przedstawiciele samorządu lekarskiego i przedstawiciel towarzystwa naukowego.
 

 

 
                     Sekretarz                                                                                    Przewodniczący
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                            XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2014-04-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-19
Ilość odsłon artykułu 4156