UCHWAŁA Nr 338/2018 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 338/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 maja 2018 r.

 

w sprawie: ustanowienia trybu podejmowania przez Prezydium ORL w Katowicach uchwał poza posiedzeniami przy użyciu środków elektronicznych

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 168 ), § 12 pkt 5 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r. oraz zgodnie z §1 pkt 1 uchwały nr 27/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

Ustanowić tryb podejmowania przez Prezydium ORL w Katowicach uchwał poza posiedzeniami, przy użyciu środków elektronicznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                                 Sekretarz                                                                 Prezes
                 Okręgowej Rady Lekarskiej                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

                              Krystian Frey                                                        Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-05-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-06-27
Ilość odsłon artykułu 900