UCHWAŁA Nr 246/2019 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 246/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 314/2016 z dnia 7.12.2016r. w sprawie powołania Członków Rady Programowej Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, działając na podstawie uchwały nr 36/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14.09.2016r. w sprawie powołania Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej, §3 ust. 4 Regulaminu Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 312/2016 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 7.12.2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej uchwala, w związku z rezygnacją złożoną przez dr n. med. Krzysztofa Brożka co następuje:

§1

Zmienia się postanowienia §1 uchwały nr 314/2016 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 7.12.2016 r. w sprawie powołania Członków Rady Programowej Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej
w ten sposób, że wykreśla się pkt. 6) dr n. med. Krzysztofa Brożka.

§2

Ustala się tekst jednolity uchwały nr 314/2016 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 7.12.2016 r. w sprawie powołania Członków Rady Programowej Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

             Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                    Tadeusz Urban
 

 

 Załącznik do uchwały
Prezydium ORL Nr 246/2019
z dnia 3.04.2019r.

 

UCHWAŁA Nr 314/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 7 grudnia 2016 r.

 

w sprawie: powołania Członków Rady Programowej Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, działając na podstawie uchwały nr 36/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14.09.2016r. w sprawie powołania Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej, §3 ust. 4 Regulaminu Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 312/2016 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 7.12.2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej oraz na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej Jacka Kozakiewicza w związku z uchwałą Nr 313/2016 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 7.12.2016r. uchwala, co następuje:

§1
Powołuje Członków Rady Programowej Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej w składzie:

1) Dr hab. Zygmunt Woźniczka
2) Dr Stanisław Mysiak
3) Dr Karol Makles
4) Dr n. med. Zygfryd Wawrzynek
5) prof. Andrzej Kierzek
6) wykreślono
7) Dr n. med. Jerzy Dosiak
8) Dr n. med. Jan Rauch
9) Dr n. med. Krzysztof Siemianowicz
10) Dr n. med. Mieczysław Dziedzic

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


               Sekretarz                                                                          Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                              Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                    Rafał Kiełkowski

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-04-03
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-14
Ilość odsłon artykułu 420