UCHWAŁA Nr 19/2017 ORL

UCHWAŁA Nr 19/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 marca 2017 r.

 

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
na rok 2017

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach działając na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw.
z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r.
poz. 522 ze zm.) oraz na podstawie §3 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

Przyjąć projekt budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na rok 2017, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, celem przedstawienia go Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy do uchwalenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                   Sekretarz                                                                            Prezes
    Okręgowej Rady Lekarskiej                                             Okręgowej Rady Lekarskiej

               Krystian Frey                                                               Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-03-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 2028