UCHWAŁA Nr 428/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 428/2013

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 grudnia 2013 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Czy teoria sprawdza się w praktyce – opracowanie fantomów zębowych narzędziami rotacyjnymi”, który obędzie się 9.05.2014 – ze środków Komisji Stomatologicznej
- „Nadwrażliwość na leki znieczulenia miejscowego w praktyce stomatologicznej” który odbędzie się w 2014r. – ze środków Komisji Stomatologicznej
- „Najczęstsze neuro i entezopatie kończyn”, który odbędzie się 26.11.2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Choroby i deformacje stóp”, który odbędzie się 29.10.2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Choroby i urazy stawu kolanowego w osób młodych”, który odbędzie się 11.06.2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Choroby i urazy barku”, który odbędzie się 14.05.2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Najczęstsze urazy i schorzenia odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa”, który odbędzie się 16.04.2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Najczęstsze urazy i schorzenia odcinka szyjnego kręgosłupa”, który odbędzie się 12.03.2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2

Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3

Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.


§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Wiceprezesowi ORL Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 

 

               Sekretarz                                                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                                                          Jacek Kozakiewicz

 


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-12-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-26
Ilość odsłon artykułu 4700