UCHWAŁA Nr 1219/2018 Prezydium ORL

. UCHWAŁA Nr 1219/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 5 września 2018 r.

 

w sprawie: oprawy muzycznej

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na wydatkowanie środków finansowych do wysokości 5.500 zł brutto 
na oprawę muzyczną podczas spotkania członków ORL, OROZ wraz z jego zastępcami, członków OSL oraz Komisji ds. Etyki Lekarskiej w terminie 12-14 października 2018 r., które odbędzie się w Wiśle. 

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

              Skarbnik                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jan Cieślicki                                                                            Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-09-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-11-18
Ilość odsłon artykułu 724