UCHWAŁA NR 24/2018 XXXVIII OSWZL

 

UCHWAŁA NR 24/2018


XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 23 marca 2018 r.

 

w sprawie: wyboru Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach

 

 

XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt. 7 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168), uchwala co następuje:

§1

XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach dokonał wyboru Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach VIII kadencji w osobie Stefana Kopocza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Sekretarz                                                                            Przewodniczący
XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-                         XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy                                            Wyborczego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś                                                                     Rafał Kiełkowski

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2018-03-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-04-30
Ilość odsłon artykułu 934