UCHWAŁA Nr 227/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 227/2013

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę
Lekarską na szkolenie zawodowe

 

W związku z uchwałą Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 19 września 2012 r., dotyczącej rozliczenia kosztów dotacji na szkolenie zawodowe przyznanej uchwałą Nr 18/13/P-VI Prezydium NRL z dnia 25.01.2013r., Prezydium ORL w Katowicach postanawia:

§1

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach rozliczenia kosztów dotacji na szkolenie zawodowe przyznanej uchwałą Nr 18/13/P-VI Prezydium NRL z dnia 25.01.2013r.

§2

Nadzór nad niniejszą uchwałą powierza się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                         Sekretarz                                                                                        Prezes
           Okręgowej Rady Lekarskiej                                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

                    Andrzej Postek                                                                          Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-06-26
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-07-23
Ilość odsłon artykułu 6852