UCHWAŁA Nr 126/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 126/2015

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 29 kwietnia 2015

 

w sprawie: dofinansowania członkom Śląskiej Izby Lekarskiej zakupu karnetów sportowych


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, na podstawie art. 5 pkt 19 i 23 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 209, poz. 1708 ze zm.) zgodnie z upoważnieniem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. (uchwała ORL w Katowicach nr 5/2014), postanawia:

§1
1. Dofinansować do końca kwietnia 2015 r. członkom Śląskiej Izby Lekarskiej zakup karnetów sportowych nabywanych od spółki OK System Polska S.A.
2. Kwota miesięcznego dofinansowania do każdego zamówionego/zakupionego karnetu wynosi 30 zł.
3. Dofinansowanie zakupu karnetów sportowych nastąpi ze środków budżetowych Komisji Sportu i Rekreacji ORL w Katowicach.

§2
1. Zobowiązać Główną Księgową do dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Śląską Izbą Lekarską a spółką OK System Polska S.A. z tytułu dofinansowania karnetów sportowych.
2. Zobowiązać Główną Księgową do wystawienia członkom Śląskiej Izby Lekarskiej którym Izba dofinansowała zakup karnetu sportowego, niezbędnych dokumentów rozliczeniowych.

§3
Zobowiązać Skarbnika ORL w Katowicach do składania Prezydium ORL w Katowicach kwartalnych informacji o wysokości dofinansowania do zakupu karnetów sportowych.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                Skarbnik                                                                                           Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jerzy Rdes                                                                                 Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-04-29
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-07-23
Ilość odsłon artykułu 3542