UCHWAŁA Nr 157/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 157/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 1 czerwca 2016 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016r. poz. 522), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 464) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
1) Język angielski dla lekarzy, który odbędzie się od października 2016 do czerwca 2017r.
2) „Resuscytacja dorosłych i dzieci po zmianach w europejskich wytycznych”, który odbędzie się od września do grudnia 2016r.
3) „Resuscytacja noworodków po zmianach w europejskich wytycznych”, który odbędzie się we wrześniu 2016r.
4) „Przypadki kliniczne w diagnostyce USG jamy brzusznej część I”, który odbędzie się 22.09.2016r.
5) „Przypadki kliniczne w diagnostyce USG jamy brzusznej część II”, który odbędzie się 26.09.2016r.
6) „Skuteczne kierowanie zespołem w placówce ochrony zdrowia”, który odbędzie się 21.09.2016r.
7) „Akademia tyreologii praktycznej dla lekarzy, USG tarczycy”, który odbędzie się 8.10.2016r.
8) „Zakażenie HIV i AIDS – epidemiologia, diagnostyka, leczenie, profilaktyka i postępowanie poekspozycyjne”, który odbędzie się 14.10.2016r.
9) „Ocena EKG – podstawy i przykłady kliniczne. Spotkanie pierwsze: zaburzenia rytmu serca – zaburzenia przewodzenia, arytmie ekotopowe, częstoskurcze – różnicowanie. Część I”, który odbędzie się 22.10.2016r.
10) „Znaczenie nawyków żywieniowych w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych”, który odbędzie się 29.10.2016r.
11) „Pracować w POZ i przetrwać. Podstawy ortopedii i traumatologii w POZ”, który odbędzie się 2.11.2016r.
12) „Ocena EKG – podstawy i przykłady kliniczne. Spotkanie pierwsze: zaburzenia rytmu serca – zaburzenia przewodzenia, arytmie ekotopowe, częstoskurcze – różnicowanie. Część II Zawał mięśnia sercowego – obraz w EKG.”, który odbędzie się 7.11.2016r.
13) „Pracować w POZ i przetrwać. Chirurgia w POZ.”, który odbędzie się 9.11.2016r.
14) „Pracować w POZ i przetrwać. Choroby wieku dziecięcego w POZ”, który odbędzie się 15.11.2016r.
15) „Pracować w POZ i przetrwać. Pacjent internistyczny w POZ”, który odbędzie się 30.11.2016r.
16) „Psychologia pozytywna w pracy lekarza”, który odbędzie się 28.09.2016r.
17) „Ocena EKG – podstawy i przykłady kliniczne. Spotkanie trzecie: stymulacja i stymulatory, zasady opisu, przykłady. ICD I CRT- co w zapisach EKG?”, który odbędzie się 14.12.2016r.
18) „Nagłe stany zagrożenia życia u dzieci”, który odbędzie się od września do grudnia 2016r.
19) „Wiek to stan umysłu – psychoterapia czyli jak rozmawiać ze starszym pacjentem”, który odbędzie się 7.10.2016r.
20) „Zaczynamy od jutra. Jak wprowadzić i podtrzymać zdrowe praktyki u pacjentów za pomocą narzędzi zaczerpniętych z psychologii zdrowia oraz marketingu”, który odbędzie się 2.12.2016r.
21) „Lepiej zapobiegać niż leczyć – o wypaleniu na 20 lat przed nim”, który odbędzie się 4.10.2016r.
22) Szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych realizowane na terenie szpitali, które odbędą się 1.09-31.12.2016r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Sekretarz                                                                          Prezes

  Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                              Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-06-01
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-07-03
Ilość odsłon artykułu 2625