UCHWAŁA Nr 30/2019 ORL

 UCHWAŁA Nr 30/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 marca 2019 r.

 

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na rok 2019

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.) oraz na podstawie §3 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

Przyjąć projekt budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, celem przedstawienia go XXXIX Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy w Katowicach do uchwalenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

             Sekretarz                                                              Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                     Tadeusz Urban

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-03-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-04-30
Ilość odsłon artykułu 564