UCHWAŁA NR 4/2019 XXXIX OZL

 UCHWAŁA NR 4/2019


XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 29 marca 2019 r.

 

w sprawie: wyboru Komisji XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach


XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, na podstawie §7 regulaminu obrad XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2019 Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 29.03.2019 r., uchwala co następuje:

§1
Powołać Komisję Mandatową w składzie:
Kol. Paweł Jasiński
Kol. Jarosław Markowski
Kol. Norbert Prudel
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§2
Powołać Komisję Regulaminową w składzie:
Kol. Danuta Korniak
Kol. Stefan Pojda
Kol. Wojciech Marquardt
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§3
Powołać Komisję Wniosków i Uchwał w składzie:
Kol. Zenon Cholewa
Kol. Mieczysław Dziedzic
Kol. Teresa Bieńko
Kol. Andrzej Sielańczyk
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§4
Powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:
Kol. Rafał Rój
Kol. Paweł Jasiński
Kol. Paweł Gucze
Kol. Żywisław Mendel
Kol. Andrzej Wacław
Kol. Jakub Polok
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§5
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


 

Sekretarz                                                                                 Przewodniczący

XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                   XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś                                                                          Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2019-03-29
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-15
Ilość odsłon artykułu 346