UCHWAŁA Nr 196/2016 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 196/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 3 sierpnia 2016 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016r. poz. 522), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 464) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Szkolenie podstawowe dla kandydatów na biegłych sądowych i biegłych sądowych”, który odbędzie się 4.11-16.12.2016 r.
ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego
- „Lekarz w trakcie specjalizacji”, który odbędzie się 1.10.2016 r.
ze środków Komisji ds. Młodych Lekarzy
- „Warsztat procedur chirurgicznych na preparatach zwierzęcych przy użyciu urządzeń piezochirurgicznych”, który odbędzie się 16.09.2016 r.
ze środków Komisji Stomatologicznej
- „Holistyczne spojrzenie na leczenie ran” (wykład oraz warsztaty)”, który odbędzie się 10.11.2016 r.
- „Profilaktyka onkologiczna - podstawa Strategii Walki z Rakiem”, który odbędzie się 17.11.2016 r.
- „Dekontaminacja instrumentarium medycznego”, który odbędzie się 9.12.2016 r.
- „Dyskopatia – profilaktyka i leczenie w świetle badań Evidence Based Medicine”, który odbędzie się 13.10.2016 r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

             Sekretarz                                                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej


          Krystian Frey                                                         Jacek Kozakiewicz 

 

  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-08-03
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-10-09
Ilość odsłon artykułu 3114