UCHWAŁA Nr 46/2017 ORL

  UCHWAŁA NR 46/2017

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
w dniu 21 czerwca 2017 r.

 

w sprawie: pokrycia straty spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. za rok 2016
 

 


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 231 §2 pkt. 2 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) w związku z art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522), postanawia, co następuje:

§1

Strata wykazana w sprawozdaniu finansowym oraz rachunku zysków i strat spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. w Katowicach za rok 2016 do wysokości 54.686,22 zł spółka pokryje z kapitału rezerwowego i zapasowego, natomiast pozostałą część - w wysokości 11.944,16 zł - pokryje z przyszłych zysków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

              Sekretarz                                                                                    Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                                          Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-06-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-10-28
Ilość odsłon artykułu 1420